سامانه اتوماسیون تغذیه علوم پزشکی بابل

 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
دانشجويان متقاضي وام شهريه مي توانند از تاريخ 95/10/7 لغايت 95/10/20جهت دريافت فرم و ثبت وام مذکور به امور دانشجويي دانشگاه مراجعه نمايند. قابل ذکر است بر اساس مصوبه هيأت امناي صندوق رفاه دانشجويان وزارت متبوعه وام اعطايي داراي 4% کارمزد مي باشد.
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.313